Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medioznawstwo

Zamawiana liczba książek:

Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej. Konteksty - teoria - praktyka
Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej. Konteksty - teoria - praktyka
Cena: 21,00 zł
Autor: Miłosz Babecki, Marta Więckiewicz (red.)
Liczba stron: 160
Rok wydania: 2014

Redaktorzy we wstępie napisali: „Z rozważań o sensotwórczych, generatywnych i asymilacyjnych właściwościach nowych mediów, o ewoluujących i aktualizowanych paradygmatach medioznawczych, także o najnowszych zapośredniczonych do środowiska sieciowego strategiach komunikacyjnych jednostek, grup, społeczności i społeczeństw zrodził się pomysł na taką książkę". Autorzy przedstawili w pracy swój obraz mediów, definiując je np. jako: media alternatywne - gry; formy dostosowane do nowych realiów nadawczo-odbiorczych - radio; jako narzędzia niemoderowane (strefa wolna) - fora internetowe.

Ciekawym tekstem jest artykuł Dominiki Szmyt, która analizując model teatru dochodzi do wniosku, który napawa nadzieją, że dopóki chociaż jeden człowiek będzie siedział na widowni (po tej czy pod drugiej stronie, np. ekranu monitora), „teatr nie rozpłynie się w panelu kontrolnym".

To ważna publikacja również z innego względu. Na temat badań mediów cyfrowych mamy wiele publikacji w obszarze literatury obcojęzycznej, natomiast w polskim piśmiennictwie badacze mediów takich tytułów znajdą niewiele.

Tej publikacji zatem nie można pominąć, bowiem każdy, kto zajmuje się mediami, powinien sięgnąć po tę książkę. Publikację zamyka Posłowie autorstwa Marioli Marczak oraz noty o autorach.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38