Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych)
Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych)
Cena: 31,50 zł
Autor: Lizińska Wiesława
Liczba stron: 340
Rok wydania: 2012

Tematyka książki Wiesławy Lizińskiej dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień współczesnej gospodarki światowej. W swojej pracy autorka skupia się na analizie zjawiska klimatu inwestycyjnego i jego wpływu na określony typ sposobu operowania kapitałem, jaki stanowią bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Wnikliwe rozważania poparte są bogatym materiałem o charakterze zarówno teoretycznym, uwzględniającym dorobek naukowy przedstawicieli różnych nurtów opisu zjawisk ekonomicznych, jak i praktycznym, w postaci badań własnych autorki, uzupełnionych też pracami innych badaczy.


Zebrane w 7 rozdziałach analizy autorka odniosła do teoretycznego spojrzenia na kwestie ogólne, takie jak: definicje pojęć klimatu inwestycyjnego i jego składników, znaczenia poszczególnych składników, różnych uwarunkowań tego klimatu; określenie zależności między władzami lokalnymi i regionalnymi oraz instytucjami otoczenia biznesu a klimatem inwestycyjnym; znaczenie instytucji w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów. Wszystkie one zawierają szereg przykładów zaczerpniętych z historii rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach nie tylko Europy Zachodniej, ale również Stanów Zjednoczonych czy Azji, co ukazuje złożoność i globalny charakter zachodzących w Polsce, omawianych procesów ekonomicznych.


W dalszych rozdziałach autorka skupiła się na precyzyjnym opisie charakterystyki krajowego klimatu inwestycyjnego i jego cech - tego, co decyduje o wyborze Polski na miejsce lokalizacji inwestycji zagranicznych, mocnych i słabych stronach kraju. Wyniki badań pokazują również, jak oceniane są (tak przez samych inwestorów, jak i instytucje administracji państwowej, odpowiadające za kontakt z nimi) poszczególne elementy tego klimatu: postawa władz, infrastruktura, kwestie podatkowe, prawne, a nawet kultura kraju przyjmującego inwestora i nastawienie ludności. Jest więc Klimat inwestycyjny... aktualnym, kompleksowym opracowaniem.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38