Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Rola elastycznych form zatrudnienia w kształtowaniu regionalnego rynku pracy
Rola elastycznych form zatrudnienia w kształtowaniu regionalnego rynku pracy
Cena: 25,20 zł
Autor: Wysocka Magdalena
Liczba stron: 214
Rok wydania: 2016

Głównym celem badań prezentowanych w opracowaniu jest identyfikacja praktyk w zakresie elastycznych form zatrudnienia oraz wykazanie wpływu rozmiarów zatrudnienia w tych formach na sytuację na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim. W rozważaniach o charakterze teoretycznym autorka omawia m.in. politykę rynku pracy, podażowo-popytowe aspekty oraz determinanty rynku pracy, skupia się na opisie rodzajów przedmiotowej elastyczności, w tym w zatrudnianiu, organizacji czasu pracy oraz wynagrodzeniach. Badaczka podkreśla, że uelastycznianie rynków pracy wiąże się z szansami i zagrożeniami, dlatego szczegółowo przedstawia niedomagania wynikające z wykonywania pracy w elastycznych formach, relacje między elastycznością rynku a bezpieczeństwem zatrudnienia oraz życiem zawodowym i osobistym pracobiorców.

Ostatnia część pracy ma charakter empiryczny. Na podstawie zgromadzonego materiału w postępowaniu badawczym autorka stwierdza, że wartości podstawowych wskaźników rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim od 2008 r. ulegały poprawie dzięki zwiększaniu atypowego zatrudniania w podmiotach działających w województwie.

 

Nakład wyczerpany.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38