Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych
Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych
Cena: 2,10 zł
Autor: pod red. Marii Dębniewskiej
Liczba stron: 396
Rok wydania: 2005

Usługi konsultingowe w różnych formach, m.in. doradztwa finansowego, biznesowego, inwestycyjnego, stanowią dojrzewający, coraz bardziej profesjonalny i wyspecjalizowany segment usług w gospodarce rynkowej. Monografia ukazuje jeden z ważniejszych czynników osiągania przez podmioty gospodarcze zamierzonych efektów ekonomicznych – profesjonalną wiedzę, która w formie odpłatnych usług konsultingowych jest wykorzystywana w procesie kształtowania ich strategii. Rozważania zawarte w pracy koncentrują się na problematyce konsultingu finansowego i jego zastosowaniach w obszarze działalności podmiotów gospodarczych. Głównym obszarem zainteresowań autorów są uwarunkowania podejmowania decyzji o charakterze finansowym w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i jednostkach samorządu terytorialnego. Obecnie tematyka ta jest bardzo istotna, gdyż rozwój usług doradczych i produktów konsultingowych staje się ważnym czynnikiem wspomagającym dynamikę przemian w gospodarce i obserwowanych procesów integracji i globalizacji.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38