Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego
Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego
Cena: 2,10 zł
Autor: Roman Kisiel, Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska
Liczba stron: 142
Rok wydania: 2008

Prezentowana książka poświęcona jest w głównej mierze problematyce dopłat bezpośrednich w rolnictwie. Dotyczy zatem z jednej strony skali pomocy rolnictwu, w tym głównie wielkości sum i zasad ich przydzielania poszczególnym rolnikom oraz z drugiej – sposobu ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w zależności od rodzaju i skali produkcji. Praca powstała z inicjatywy Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie oraz Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. W dobie globalizacji i rosnącej konkurencji niezwykle ważna jest umiejętność dostosowania się podmiotów do funkcjonowania w zmieniających się warunkach otoczenia, aspekt ten dotyczy również gospodarstw rolnych. Działania polskich rolników w zintegrowanej Europie są wspierane instrumentami wspólnej polityki rolnej. Istotna jest w tym kontekście zdolność pozyskiwania, a także sposób wykorzystania przez tę grupę środków unijnych. W celu określenia skutków pomocy uzyskiwanej w formie dopłat bezpośrednich przeprowadzono na dużą skalę badania ankietowe (4095 gospodarstw rolnych województwa warmińsko-mazurskiego) oraz dokonano syntezy opracowanych wyników, która zdaniem autorów zawiera najważniejsze problemy związane z wykorzystaniem dopłat bezpośrednich w zależności od wielkości gospodarstwa, formy własności oraz rodzaju produkcji. Publikacja jest skierowana do studentów, pracowników naukowych, a także urzędników szczebla centralnego i samorządowego.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38