Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Komunikacja interpersonalna w biznesie
Komunikacja interpersonalna w biznesie
Cena: 2,10 zł
Autor: Puczkowski
Liczba stron: 206
Rok wydania: 2006

Książka zawiera cztery rozdziały, w których ukazano, jaki wpływ może mieć komunikacja interpersonalna na osiągnięcie sukcesu na etapach uruchamiania, wzrostu, rozwoju i dojrzałości przedsiębiorstwa oraz kończenia działalności. W rozdziale 1 przedstawiono historyczny kontekst komunikacji, teorie komunikacji, wpływ prawa na relacje interpersonalne i biznesowe negocjacje międzynarodowe. W rozdziale 2 wskazano obszary zastosowań komunikacji w realizacji porozumień biznesowych. Ukazano zapotrzebowanie na informacje w zależności od cyklu życia przedsiębiorstwa, a także sposoby ich zdobywania. Wskazano źródła kompetencji menedżerskich niezbędnych do realizacji podstawowych ról przywódczych: interpersonalnej, informatycznej i decyzyjnej. Istotną częścią rozdziału 3 jest poprawność formułowania myśli i przekazu w sztuce negocjacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym firmy. Teoria negocjacji oraz zaprezentowane sugestie mogą być pomocne w poszukiwaniu prakseologicznego podejścia do przemian gospodarczych i umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. W rozdziale 4 omówiono komunikację interpersonalną w powiązaniu z funkcjami zarządzania biznesem. Ukazano techniki interpersonalne między menedżerem a pracownikiem oraz relacje interpersonalne między biznesmenem a menedżerem – pracownikiem wynajętym do kierowania firmą. Przedstawione problemy wsparto wynikami badań przeprowadzonych w wybranych hotelach woj. warmińsko-mazurskiego oraz zestawem ćwiczeń, które powinny ułatwić Czytelnikowi zrozumienie znaczenia komunikacji interpersonalnej w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości, kultury społeczeństwa i środowiska, w którym ono konkuruje. Książka może być wykorzystana do nauczania takich przedmiotów specjalistycznych, jak: marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, wybrane zagadnienia komunikacji społecznej, zarządzanie organizacyjne – na kierunkach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Może także okazać się pomocą dla biznesmenów, menedżerów, administratorów i specjalistów zarządzających małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38