Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Wybrane zagadnienia ekonomiczno-finansowe. Przewodnik do ćwiczeń
Wybrane zagadnienia ekonomiczno-finansowe. Przewodnik do ćwiczeń
Cena: 2,10 zł
Autor: Suchta J., Bełej M., Pieśko A.
Liczba stron: 105
Rok wydania: 2003

Przewodnik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kształcących się w zakresie specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości. Obecnie oba człony wymienionej specjalności bardzo wyraźnie muszą nawiązywać do zagadnień ekonomicznych i finansowych. Szczególnym tego wyrazem jest działalność gospodarcza połączona z funkcjonowaniem rynku nieruchomości. Na kształt i jego funkcjonowanie wpływa wiele innych elementów, które wymagają racjonalnego ich wykorzystania w celu uzyskania korzyści związanych z ich walorami ekonomicznymi. W tym kontekście bardzo ważnym czynnikiem jest kalkulacja pieniądza, będącego powszechnym ekwiwalentem towarów, a więc środkiem wyrażania ich wartości, a także środkiem wymiany wszystkich innych towarów, w tym także nieruchomości zarówno prywatnych, jak i komercyjnych. Istotny wpływ na funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego, a także rynku nieruchomości mają usługi świadczone w ramach systemu bankowego. Rozwój rynku nieruchomości zależy bowiem od źródeł finansowania, głównie banków udzielających kredytów. Dlatego właśnie usługi finansujące, depozytowe i inne, świadczone przez banki dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, są głównym instrumentem kształtującym rynek finansowy. Mając na uwadze ww. uwarunkowania ekonomiczno-finansowe wpływające na kształtowanie rynku kapitałowego, w tym także rynku nieruchomości, w przewodniku omówiono takie zagadnienie, jak: bilans księgowy oraz rachunek zysków i strat, wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, system bankowy i operacje bankowe, kalkulacja pieniądza w czasie oraz papiery wartościowe. W celu praktycznego wykorzystania teoretycznych założeń odnoszących się do ww. problematyki, w przewodniku zamieszczono przykłady umożliwiające samodzielne rozwiązywanie zadań z tego zakresu. Po każdym z rozdziałów zamieszczono pytania kontrolne, a na końcu przewodnika – pytania testowe i zadania, które odnoszą się do całości omawianych zagadnień. Autorzy mają nadzieję, że opracowanie będzie źródłem podstawowej wiedzy praktycznej dla studentów i uczestników kursów z zakresu wyceny nieruchomości oraz zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38