Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
Cena: 31,50 zł
Autor: pod red. Elżbiety Kuckiej
Liczba stron: 464
Rok wydania: 2009

Podręcznik przygotowany przez pracowników Katedry Ubezpieczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM, skierowany jest nie tylko do studentów kierunków ekonomicznych, ale także do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami. Ta obszerna publikacja obejmuje ogół najważniejszych zagadnień z zakresu ubezpieczeń.
W części pierwszej, dotyczącej ubezpieczeń gospodarczych, obok teoretycznych podstaw, takich jak pojęcie ryzyka, jego istota i klasyfikacja ryzyk, definicje, funkcje i podział ubezpieczeń oraz zasady i systemy ochrony, omówiono historię i aktualny stan prawny, dokonano analizy rynku ubezpieczeniowego, zaprezentowano funkcjonujące na nim organizacje i instytucje, przedstawiono znaczenie i podstawowe zasady marketingu ubezpieczeniowego, role i teoretyczne podstawy reasekuracji oraz najważniejsze elementy oceny finansowej zakładu ubezpieczeń. Część tę zamyka omówienie wybranych ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie. Przeanalizowano teoretyczne podstawy tych ubezpieczeń, niektóre rozwiązania praktyczne i stosowane procedury.
W części drugiej zaprezentowano ubezpieczenia społeczne jako metodę zabezpieczenia społecznego, dokonano szczegółowej analizy tych ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej problematyki ubezpieczeń pracowniczych, emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych, jak również ubezpieczeń społecznych rolników i roli KRUS.
Opracowanie jest rzetelne, głęboko wchodzi w trudną problematykę, a jednocześnie obejmuje tematykę ubezpieczeń całościowo.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38