Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji
Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji
Cena: 2,10 zł
Autor: Rutkowski M.
Liczba stron: 276
Rok wydania: 2007

Jak to się dzieje, że nazwa własna – stała językowa „etykieta” konkretnych, często pojedynczych obiektów – jest w tekstach odrywana od swych denotatów i wtórnie przypisywana innym obiektom czy zjawiskom? Jakim celom takie użycie nazw służy? Do odpowiedzi na te i inne pytania będą zmierzały rozważania prowadzone w tej pracy. W monografii pojawia się ogółem blisko 450, cytowanych w 790 wystąpieniach tekstowych nazw własnych w użyciu metaforycznym i/lub metonimicznym, pochodzących z tekstów współczesnego dyskursu publicznego w Polsce – prasy, radia, telewizji, a także stron internetowych, z lat 1990–2007. Praca Mariusza Rutkowskiego pokazuje zjawisko deonimizacji jako fenomen nieodłączny od procesów nazewniczych i komunikacyjnych, stanowi znaczące dopełnienie polskiej literatury onomastycznej i leksykologicznej, wypełnia wiele luk w teorii i praktyce tych dyscyplin lingwistycznych. Książkę cechuje wysoki poziom merytoryczny, doskonała obudowa teoretyczna, trafna kompozycja, jasność i precyzja wykładu. Dotyczy zagadnień mogących zainteresować szerszy krąg lingwistów.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38