Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI–XVIII w.)
Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI–XVIII w.)
Cena: 25,20 zł
Autor: Iza Matusiak-Kempa
Liczba stron: 342
Rok wydania: 2009

Przedmiotem pracy jest analiza nazwisk notowanych od drugiej połowy XVI w. do 1772 r. na terenie dawnego komornictwa jeziorańskiego na Warmii. Autorka w opisie antroponimów skupiła się na wskazaniu ich genezy językowej i semantycznej. Genezę nazwisk uzupełnia analiza struktury słowotwórczej nazwisk. Praca podzielona jest na dwie części. Ostatnią stanowi „Słownik nazwisk". Jednostki nazewnicze wynotowano wraz z kontekstem źródłowym informującym o miejscu zamieszkania, stanie cywilnym, pozycji społecznej i zawodzie wykonywanym. Autorka sięgnęła do źródeł, na które składają się pojedyncze dokumenty, księgi wizytacyjne, parafialne, księgi rachunkowe. Jak podkreślają recenzenci, Autorka często zmagała się, opracowując materiał, z nie zawsze możliwym do ustalenia źródłem pochodzenia nazwiska, musiała rozstrzygać np. czy mamy do czynienia z nazwiskiem pochodzenia niemieckiego, czy też z tłumaczeniem polskiego nazwiska przez niemieckiego urzędnika. Mimo zatem wielu trudności - zgodni są recenzenci - na uznanie i pochwałę „zasługuje znalezienie jednolitego kryterium, pozwalającego analizować nazwy różnego pochodzenia tymi samymi metodami".

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38