Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza
Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza
Cena: 2,10 zł
Autor: Igliński Grzegorz (red.)
Liczba stron: 654
Rok wydania: 2011

Jan Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1860 roku. Zatem w roku 2010 minęło 150 lat od jego przyjścia na świat we wsi Szymborze pod Inowrocławiem. Stało się to świetną okazją do przypomnienia i uczczenia tego poety. Dzięki staraniom Grzegorza Iglińskiego i pod jego redakcją ukazał się pokaźny tom, poświęcony Kasprowiczowi. Materiał został uporządkowany w sześciu grupach problemowych: 1) „Poetyckie uniwersum" (konstrukcje cykliczne; formy modlitewne; reminiscencje podróżnicze; balladowość; figury czasowości; 2) „Klucze wyobraźni" (zespół motywów liturgicznych; ewolucja obrazu krwi; zagadnienie jęku i ciszy; semantyka szumu drzew; kategoria grzechu; tajemnica miłości); 3) „Paralele i powinowactwa" (Kasprowicz i romantycy - J. Słowacki, Z. Krasiński, T. T. Jeż; eschatologia Kasprowicza i M. Konopnickiej; na stylu kultur - Lautreamont, J. A. Herbaczewski); 4; „W kręgu dramatu i teatru (przegląd stanowisk badawczych; analiza utworów: Świat się kończy!, Baśń nocy świętojańskiej, Uczta Herodiady; działalność recenzencka); 5) „Przekłady, popularyzacja, recepcja" (tłumaczenia z literatury angielskiej; międzywojenne losy: Pieśń ochotnika w wileńskich realizacjach muzycznych, obecność w czasopiśmie „Płomyk"; egzegeza w czasie stalinizmu); 6) „Człowiek i pamięć" (portret psychologiczny; zainteresowania bibliofilskie; obraz poety w Dziennikach żony, Marii; formy kultywowania pamięci; uzupełnienia bibliograficzne).

Jak pisze w prezentowanej tu książce Piotr Kuc - wierni sympatycy Kasprowicza dbają, by pamięć o nim nie zaginęła. Skupieni w Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza organizują kolejne Rajdy Szlakiem Jana Kasprowicza, opiekują się Muzeum Jana Kasprowicza, prowadzą też działalność wydawniczą, przygotowują lekcje muzealne, Wieczory na Harendzie..., by odpowiedzieć na pytanie poety:

Odchodzę, bo czas mnie woła..

Ślad po mnie, czyż tu zostanie?

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38