Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce

Zamawiana liczba książek:

Synodyk Wojnowski. Opis lingwistyczno-kulturologiczny (Войновский синодик. Лингвокультурологическое описание)
Synodyk Wojnowski. Opis lingwistyczno-kulturologiczny (Войновский синодик. Лингвокультурологическое описание)
Cena: 23,10 zł
Autor: Orzechowska Joanna
Liczba stron: 340
Rok wydania: 2012

Monografia stanowi studium badawcze zabytku cerkiewnosłowiańskiego - synodyka, funkcjonującego w środowisku staroobrzędowym - zawierającego modlitwy za dusze prawosławnyh chrześcijan oraz wykaz imion  męczenników staroobrzędowych (tzw. wypominki generalne i indywidualne). Jest to pierwsze opracowanie, ukazujące synodyk w aspekcie antropologiczno-kulturowym.Opis zabytku prowadzony jest w ramach lingwokulturologii, która księgę religijną traktuje nie tylko jako tekst, ale widzi w niej przedmiot magiczny, artefakt kultury, który chroniony jest przed wzrokiem i dotykiem osób niepowołanych (innowierców). Synodyk Wojnowski  rozpatrywany jest jako przedmiot kultu religijnego w ścisłym powiązaniu z człowiekiem (właścicielem, czytelnikiem) oraz grupą konfesyjną, która ocenia przydatność książki i determinuje fakt jej posiadania przez członka wspólnoty. Z tych względów analiza tekstologiczna zabytku poprzedzona jest szkicem historycznym osiedlenia się i  funkcjonowania staroobrzędowców na Mazurach, ze szczególnym uwzględnieniem historii klasztoru w Wojnowie, dla którego książka była zakupiona, i w którym jest przechowywana do dnia dzisiejszego oraz rekonstrukcji historii książki.


Książka jako ważny przedmiot kultu religijnego powinna wskazywać na prawidłowe sprawowanie i kultywowanie obrzędu, a jako przedmiot magiczny powinna we właściwy sposób ten obrzęd zarejestrować. Istotne znaczenie mają kształt i kolor użytej czcionki, małych i wielkich liter, rozmieszczenie tekstu w wersach, użycie ornamentów. Książka jest zaszyfrowanym przesłaniem, które mogą odczytać tylko wtajemniczeni. Zastosowane w Synodyku Wojnowskim techniki i procedury rejestracji obrzędu wspominania zmarłych opisane są w rozdziale archeograficzno-paleograficznym.


Analiza tekstologiczna zabytku przeprowadzona została na trzech poziomach. Opisano treść i strukturę teksu, następnie przeanalizowano użyte środki językowe i przeprowadzono analizę zawartości tekstu, by wreszcie na poziomie funkcjonalnym dyskursu religijnego prześledzić kształtowanie zachowań werbalnych i niewerbalnych  podczas sprawowania obrzędu.


Końcowa część monografii stanowi suplement z  przedrukiem tekstu, indeksem i fotografiami zabytku.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38