Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce

Zamawiana liczba książek:

Wykładniki syntaktyczne rzeczownika w języku polskim i niemieckim
Wykładniki syntaktyczne rzeczownika w języku polskim i niemieckim
Cena: 2,10 zł
Autor: Guz M.
Liczba stron: 288
Rok wydania: 2005

Celem pracy było przedstawienie odmiennego od dotychczasowych spojrzenia na deklinację rzeczownika w języku polskim i niemieckim. Praca opiera się na nowym modelu analizy wyrazów tekstowych Józefa Darskiego. Nowość tej teorii polega na wykazaniu, że tradycyjne metody i nazewnictwo nie oddają w pełni zjawiska deklinacji. Analiza rzeczowników została przeprowadzona pod kątem fonologicznych wykładników syntaktycznych. Morfologiczna analiza rzeczowników oparta jest na zestawieniu leksemów w paradygmaty deklinacyjne, ukazaniu jakie środki językowe danego leksemu liczby pojedynczej lub mnogiej są nośnikami znaczenia danego leksemu, odróżnieniu tematów fleksyjnych i wykładników syntaktycznych dla obu liczb, ustaleniu neutralnego tematu fleksyjnego i porównaniu tematów fleksyjnych w liczbie pojedynczej i mnogiej. Pracę zamyka zestawienie porównawcze dotyczące wykładników syntaktycznych w obu językach.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38