Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce

Zamawiana liczba książek:

Na drodze integracji duchowej. Psychoanalityczne, religijno-filozoficzne oraz rytualno-mitologiczne motywy w ukraińskiej prozie postmodernistycznej
Na drodze integracji duchowej. Psychoanalityczne, religijno-filozoficzne oraz rytualno-mitologiczne motywy w ukraińskiej prozie postmodernistycznej
Cena: 18,90 zł
Autor: Iryna Betko
Liczba stron: 264
Rok wydania: 2010

Monografia jest próbą systemowej analizy najistotniejszych motywów ukraińskiej prozy postmodernistycznej, m.in. psychoanalitycznych, religijno-filozoficznych i rytualno-mitologicznych. Analizie poddano wybrane dzieła prozaików przełomu XX i XXI wieku (m.in. Jurija Andruchowycza, Oksany Zabużko, Jurija Izdryka i Natalki Śniadanko). Monografia składa się z dwóch części: Dusza i ciało oraz Miłość i pieniądze.


Jak napisał w recenzji prof. Włodzimierz Wilczyński: [autorka] „główną uwagę skupiła na zagadnieniu istotnym i charakterystycznym dla estetyki i poetyki owej prozy, a mianowicie na epistemologii i aksjologii postaci oraz ich reprezentatywności wobec samowiedzy innych, zachowań interdyscyplinarnych, grupowych, społecznych, mających odniesienie do rzeczywistości pozaliterackiej. Tym samym uwydatniła wyróżnialną dystynkcję postmodernizmu ukraińskiego, jaką jest jego bujny psychologizm [...] Badaczka stoi na stanowisku antropologii interpretatywnej, iż utwór artystyczny [...] ma zdolność i moc organizacji mentalności, moralności i wyobraźni odbiorców indywidualnych i wspólnotowych".

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38