Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

Zarys historii filozofii hiszpańskiej. Nurty i szkoły
Zarys historii filozofii hiszpańskiej. Nurty i szkoły
Cena: 50,40 zł
Autor: Jagłowski Mieczysław
Liczba stron: 792
Rok wydania: 2013

Obszerna monografia Mieczysława Jagłowskiego to książka wyjątkowa na rynku wydawniczym dotyczącym kultury Półwyspu Iberyjskiego. „Hiszpania" jest w tej pracy rozumiana bowiem w sensie szerszym niż ten, który odnosi się do państwa utworzonego pod koniec XV wieku. Chodzi tu także o myśl powstałą na tym terytorium pod władzą Rzymu, później państwa Wizygotów, a następnie muzułmanów. Kolejne rozdziały dotyczą zatem filozofii Seneki, chrześcijańskich myślicieli żyjących na przełomie antyku i średniowiecza, muzułmańskich i żydowskich filozofów z al-Andalus.

 

Następnie autor nakreśla recepcję myśli Erazma z Rotterdamu w XV-XVI-wiecznej Hiszpanii. Przygląda się też szczegółowo teologom z Salamanki. Złoty wiek mistyki przybliża według odmian duchowości wyrażającej się w systemach teologicznych poszczególnych zakonów - wyróżnia zatem szkołę franciszkańską, augustiańską, dominikańską, jezuicką i karmelitańską, osobno omawiając kwietyzm Miguela de Molinosa. Kolejna część monografii dotyczy nurtu zwanego krauzyzmem, nawiązującego do poglądów niemieckiego filozofa K.Ch.F. Krausego.

 

Od połowy XIX wieku do wybuchu wojny domowej w 1936 r. był w Hiszpanii dominującym i płodnym ruchem wpływającym na wiele dziedzin życia, choć nie tworzył zwartego systemu. Koniec imperialnego myślenia o Hiszpanii wyznacza data utraty zamorskich terytoriów, czyli rok 1898. Pokolenie 98 tworzy grupa pisarzy i filozofów, których twórczość została w pewien sposób zdeterminowana wydarzeniami schyłku stulecia (Costa, Ganivet, Maeztu, Whitney, Azorin, Machado, Baroya, Unamuno). Monografię zamyka omówienie myśli XX-wiecznych filozofów skupionych wokół dwóch szkół: barcelońskiej (d'Ors, Ferrater Mora, Xirau i Palau, Nicol) i madryckiej (Ortega y Gasset, Morente, Marias, Zubiri, Zambrano, Siches, Gaos).

 

Książka Mieczysława Jagłowskiego napisana jest językiem klarownym, zrozumiałym także dla osób nieposiadających specjalistycznego wykształcenia filozoficznego. Sięgnąć zatem powinien po nią każdy zafascynowany kulturą iberyjską.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38