Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

Nowa formuła monadologii
Nowa formuła monadologii
Cena: 2,10 zł
Autor: Kościuszko K.
Liczba stron: 148
Rok wydania: 2007

Czy wyrafinowany porządek istniejącego świata - istniejącego Wszechświata - powstaje samorzutnie i kiedy dochodzi do jego wykrystalizowania? W jakim sensie np. odległa gwiazda, komórki układu nerwowego czy światowy system ekonomiczny miałyby być wytworem monadyzmu? I czy o wszechobecnym działaniu sił porządkująco-organizujących można mówić, nie wprowadzając np. koncepcji antymonadyzmu? W prezentowanej rozprawie filozoficznej autor zawarł próbę udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytania ontologii, uwspółcześniając monadologiczne wyjaśnianie dynamiki świata. Zrekonstruował pojęcie „monada” zaproponowane przez G. W. Leibniza oraz wyprowadził własne pojęcia, np. „antymonada”. Jednym z celów tak nawiązanego dialogu między dawnym i obecnym sposobem tłumaczenia egzystencjalnych zagadnień jest próba zajęcia stanowiska w kwestii stosunku materii żywej do materii martwej - „zasypanie przepaści między światem biologii (a więc światem o wzrastającej w czasie złożoności i zwiększającym się zróżnicowaniu form organizmów żywych) a światem fizyki (a więc światem, w którym druga zasada termodynamiki skazuje wszechświat na stopniowe pogrążanie się w chaosie i rozpad wszelkich uporządkowanych struktur). […] Jeśli przez »życie« rozumieć będziemy właśnie monadyczne organizowanie (tj. organizowanie porządku), to okaże się, że nie ma tak zwanej materii martwej, że wszystko jest ekspresją monad. […] Życie jest wszędzie”. Erudycja i twórcze podejście do poruszanych zagadnień pozwalają autorowi na podejmowanie szerokiego zakresu tematów: od kosmologii po teorię dyskursu, od praw fizyki, chemii i biologii po neuropsychologię, socjologię i ekonomię. Przedstawiana praca, ciekawa także pod względem żywego, pobudzającego stylu dyskursu i niebanalnego języka, może zainspirować do własnych przemyśleń oraz stawiania kolejnych pytań. Warto zaznaczyć, że książkę wydano w formacie A5.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38