Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

Krytyka brudnego rozumu
Krytyka brudnego rozumu
Cena: 2,10 zł
Autor: Ostasz L.
Liczba stron: 258
Rok wydania: 2007

Prezentowana publikacja to rozprawa filozoficzna i zarazem interdyscyplinarna, kierowana do szerokiego grona humanistów. Zawiera dyskusję z Krytyką czystego rozumu Kanta. Przynosi próbę usystematyzowania i opisania przejawów ludzkiej umysłowości, usytuowania ich między biegunowo odmiennymi stanami zabrudzenia i oczyszczenia rozumu. Autor pokazuje m.in. skłonność do popadania w schematyzm, łatwość dyskryminowania tego, co odmienne od wartości uznawanych przez społeczną większość lub rządzącą mniejszość, tendencję do atakowania czegoś nieznanego. Jednocześnie zachęca do regularnego usuwania wszelkich zabrudzeń mentalnych drogą poszerzania wiedzy, krytycznego poszukiwania prawdy i stosowania refleksji filozoficznej. Praca składa się z siedmiu części: I – Brudność i czystość rozumu – wstępne określenia; II– Sprzątanie umysłu za pomocą poszczególnych dyscyplin filozofii; III – Doświadczenie i akty mentalne; IV – Krytyka nadmiaru ideologii i symplicytypów; V – Droga myślenia a droga medytacji; VI – Powtarzanie czynności i rytuał a oczyszczanie umysłu; VII – Jakim jest rozum, który można nazwać brudnym lub czystym?

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38