Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

Miłość i wolność – istota struktury osobowej człowieka. Holistyczna perspektywa antropologii filozoficznej
Miłość i wolność – istota struktury osobowej człowieka. Holistyczna perspektywa antropologii filozoficznej
Cena: 2,10 zł
Autor: Romanowska-Łakomy H.
Liczba stron: 150
Rok wydania: 2005

Rozprawa stanowi poszerzoną i pogłębioną wersję publikacji autorki sprzed niemal dwudziestu lat, w której dokonała opisu genezy osoby ludzkiej z uwzględnieniem dwóch źródeł osobowych człowieka: źródła biologicznego i źródła duchowego. Pierwsze związane jest z popędowością jej psychologicznymi, społecznymi i materialnymi przejawami, rozwija subiektywizm osoby. Drugie źródło, duchowe, kreuje parabiologiczną stronę człowieka, buduje jego obiektywizm. Autorka koncentruje się na opisie przeżyć obiektywnych w zestawieniu z subiektywnymi, utożsamia te pierwsze z bezinteresownością, a drugie z interesownością. Twierdzi, że nie wszystko, co jest osobistym doświadczeniem, jest subiektywne i relatywne. Ludzkie przeżycia różnicują się nie tylko ze względu na treść, ale przede wszystkim ze względu na ich genezę i ukrytą istotę. Źródło przeżyć i ich wewnętrzne znaczenie decyduje o tym, czy są one subiektywne, czy obiektywne. Dzięki takiemu głębszemu widzeniu przeżyć możemy rozróżnić ich jakość, rozpoznać ich relatywność bądź nieprzemijalność.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38