Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

Czym są wartości? Zarys aksjologii
Czym są wartości? Zarys aksjologii
Cena: 19,95 zł
Autor: Lech Ostasz
Liczba stron: 152
Rok wydania: 2009

W obcowanie z rzeczywistością, w jej poznawanie, a zwłaszcza w kierowanie własnym życiem wplatamy wartości. Starania o objaśnienie natury wartości i zbudowanie teorii wartości powinny być i są stale podejmowane. Prezentowana monografia zawiera zarys takiej teorii. Jej autor ujmuje temat wartości w sposób całościowy i systemowy. Omawia między innymi sposoby powstawania, postrzegania i realizowania wartości, ich typy, funkcje i różnorodność. Wyjaśnia, czym jest wartościowanie, a czym ocenianie, oraz dlaczego i w jaki sposób przechodzi się od sądów wartościujących do sądów o faktach i możliwościach. Kolejne rozdziały książki dotyczą na przykład regulatywnej roli wartości, w tym relacji zachodzącej między wartościami, dobrami, ideami i ideałami, a także potrzebnej w trakcie dokonywania wyborów umiejętności rozróżniania wartości uniwersalnych, powszechnych i partykularnych. Przemyślenia aksjologiczne autor - filozof, psycholog i antropolog od lat konsekwentnie tworzący system filozoficzny w klasycznym rozumieniu i opracowujący poszczególne dyscypliny filozofii (antropologię, ontologię, epistemologię, etykę, metafizykę, estetykê itd.) - osadza w kontekście struktury bytu ludzkiego. Prowadzi czytelnika ku takim zagadnieniom, jak świadome rezygnowanie z realizowania pewnych wartości, przyjmowanie wobec nich postawy neutralności, sposoby radzenia sobie z kryzysem wartości czy sens życia. Obecne wydanie to poprawiona wersja dwóch wydań poprzednich (wyd. I - 1994, wyd. II - 1999). Publikacja adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych omawianą tematyką - studentów, wychowawców, publicystów, przedstawicieli wielu innych grup zawodowych. Ze względu na przystępny sposób podania zawartych w niej przemyśleń może sięgnąć po nią każdy czytelnik fascynujący się filozofią, a także zainteresowany rozwojem własnej osobowości i zrozumieniem człowieka.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38