Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Fizyka

Zamawiana liczba książek:

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, dodruk
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, dodruk
Cena: 31,50 zł
Autor: Drabent Regina, Machholc Zenon, Siódmiak Józef, Wieczorek Zbigniew
Liczba stron: 390
Rok wydania: 2013

Niniejsze wydanie zostało gruntownie poprawione i uzupełnione. Opracowanie zawiera podstawowe wiadomości oraz instrukcje niezbędne do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki przez studentów studiów stacjonarnych i zaocznych wydziałów technicznych, technologicznych i przyrodniczych wyższych uczelni. Obejmuje opisy ćwiczeń aktualnie realizowanych w laboratoriach fizyki Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematy ćwiczeń tak dobrano i opracowano, aby umożliwić studentom zapoznanie się z podstawowymi zjawiskami fizycznymi oraz typowymi metodami pomiaru wielkości fizycznych niezbędnych do opisu przebiegu zjawisk oraz charakterystyki właściwości fizycznych substancji. Ćwiczenia powiązane tematycznie poprzedzono wspólnym wprowadzeniem teoretycznym. Ważnym elementem skryptu jest opis podstawowych przyrządów pomiarowych i zasad ich użytkowania oraz omówienie zasad działania wybranej specjalistycznej aparatury pomiarowo-kontrolnej. Skrypt może być również przydatny pracownikom w laboratoriach analitycznych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38