Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja

Zamawiana liczba książek:

Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu
Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu
Cena: 25,20 zł
Autor: Bajerowski Tomasz , Kowalczyk Anna
Liczba stron: 194
Rok wydania: 2013
Założenie, że takie zdarzenia, jak ataki terrorystyczne, są nieprzewidywalne co do miejsca i czasu wyklucza naukowe podejście do analiz mających na celu ułatwienie walki z terroryzmem. Nie można więc zaniechać prób znalezienia skutecznych i użytecznych metod prognozowania zarówno miejsca, jak i czasu tych zdarzeń. Współczesne geodezyjne metody pomiarowe pozwalają na pomiary wszystkich miejsc, również trudno dostępnych i prawie niedostępnych. Mapy obecnie to systemy GIS, które oprócz tradycyjnych informacji kartograficznych, zawierają wszystkie dane niezbędne do jakichkolwiek analiz. Te dane, nazywane geodanymi lub danymi geoprzestrzennymi, to geoinformacje, czyli wszystkie informacje, którym możemy jednoznacznie przyporządkować współrzędne geograficzne. Jeśli więc każde miejsce na świecie jest zarejestrowane w systemach GIS i można mu przyporządkować każdą informację dodatkową, to analizy zdarzeń zachodzących na powierzchni Ziemi, w tym zdarzeń terrorystycznych, powinny umożliwiać i ułatwiać wnioskowanie o ich zależnościach i uwarunkowaniach przestrzennych. Można wnioskować o typowych korelacjach, zależnościach i uwarunkowaniach historycznie zarejestrowanych zdarzeń i wyciągać wnioski o możliwości wystąpienia podobnych w przyszłości. Można typować miejsca (atraktory), które przez swoje uwarunkowania przestrzenne będą przyciągały uwagę terrorystów, ponieważ mogą zagwarantować osiągnięcie zakładanego celu – maksymalizację zysków przy minimalizacji kosztów, czyli doprowadzenie do maksymalnych możliwych zniszczeń, z założeniem minimum wysiłku włożonego w skuteczne przeprowadzenie ataku. Opracowanie zawiera przegląd metod i technik pomocnych w prognozowaniu prawdopodobnych miejsc ataków terrorystycznych. Autorzy nie zajmują się prognozowaniem czasu, proponują metody pozwalające na prognozowanie miejsc potencjalnych ataków – typowanie ich lokalizacji. Proponowane metody będą użyteczne również z wykorzystaniem źródeł niejawnych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38