Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970
Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970
Cena: 2,10 zł
Autor: Korzeniewska-Lasota A.
Liczba stron: 229
Rok wydania: 2007

W województwie warmińsko-mazurskim, liczącym 1,4 mln mieszkańców, prawie 10% stanowią mniejszości narodowe. Najliczniejszą wśród nich grupą są Ukraińcy (około 70 tys. osób). Niewiele jest prac poświęconych mniejszościom narodowym w kontekście regionalnym. Monografia Anny Korzeniewskiej-Lasoty wypełnia tę lukę. Autorka przypomina koncepcje władz polskich dotyczące rozwiązania tzw. kwestii ukraińskiej, przybliża genezę akcji „Wisła” oraz jej realizację w województwie olsztyńskim. Przedstawia sytuację ludności ukraińskiej, która w wyniku akcji „Wisła” została przesiedlona na Warmię i Mazury. Ukazuje jej życie codzienne w latach 1947 - 1970 r., relacje z polskimi sąsiadami i przedstawicielami władz, a także walkę Ukraińców o szkolnictwo narodowe oraz własną tożsamość kulturową i religijną. Książka ma charakter problemowy. Autorka analizuje wszystkie najważniejsze dla mniejszości ukraińskiej (w opisywanym okresie) sprawy, m.in. politykę państwa polskiego wobec tej ludności w kolejnych dekadach PRL, problemy asymilacji Ukraińców na nowych terenach, a także szczegółowo opisuje ich działalność społeczną i religijną na Warmii i Mazurach. Zebrane materiały źródłowe (zarówno dokumenty, jak i materiały historyczno-narracyjne) pozwoliły Annie Korzeniewskiej-Lasocie na ustalenie wielu nowych faktów.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38