Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych
Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych
Cena: 2,10 zł
Autor: Narojczyk K.
Liczba stron: 199
Rok wydania: 2005

Pojawienie się elektronicznych mediów publikacyjnych spowodowało poważne perturbacje w obowiązujących standardach opisu bibliograficznego i cytowania literatury naukowej. Wiele używanych do tej pory pojęć i definicji wymagało ponownego określenia i dostosowania do specyfiki dokumentów elektronicznych. Pojawiła się też potrzeba wprowadzenia terminów nowych, niestosowanych wcześniej. Zaistniała zatem konieczność opracowania całkowicie nowych norm opisu bibliograficznego i powoływania się na dokumenty publikowane w formie elektronicznej, tj. przechowywanych w postaci pliku i reprodukowanych za pomocą technologii komputerowej. Postulaty takie formułowały zwłaszcza środowiska humanistyczne, przynajmniej w teorii słabiej przygotowane do praktycznego wykorzystywania nowych technologii informatycznych. W pracy przedstawiono informacje podstawowe z zakresu technologii komputerowej oraz charakterystyki fizycznej i funkcjonalnej dokumentów elektronicznych. Całość uzupełniają wskazówki bibliograficzne oraz aneksy, które zawierają słownik podstawowych terminów i pojęć, oznaczenia kodowe państw i terytoriów oraz oznaczenia kodowe domen funkcjonalnych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38