Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii
Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii
Cena: 2,10 zł
Autor: Narojczyk K., Ryszewski B. (red.)
Liczba stron: 177
Rok wydania: 2005

Zbiór prezentuje prace poświęcone stosowaniu najnowszej technologii cyfrowej na różnych etapach postępowania badawczego oraz szeroko rozumianej edukacji historycznej. Zaprezentowano zarówno rozważania teoretyczne, jak i przykłady rozwiązań praktycznych. Wśród autorów znajdują się reprezentanci środowiska akademickiego oraz przedstawiciele metodyków i czynnych zawodowo nauczycieli uczących historii. Przedstawiają oni swój dorobek i doświadczenie, które z jednej strony stanowią podsumowanie aktualnego stanu badań nad stosowaniem nowoczesnych technologii komputerowych w badaniach i nauczaniu historii, z drugiej zaś mogą być inspiracją do podejmowania nowych tematów i dalszych dyskusji w środowisku historyków polskich.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38