Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

Tradycja grunwaldzka w świadomości politycznej społeczeństwa polskiego w latach 1910-1945
Tradycja grunwaldzka w świadomości politycznej społeczeństwa polskiego w latach 1910-1945
Cena: 10,50 zł
Autor: Radziwiłłowicz D.
Liczba stron: 262
Rok wydania: 2003
Dzieje wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim, a w tym przebieg bitwy grunwaldzkiej doczekały się bogatej literatury w postaci historiografii, utworów literackich i poetyckich. Dzięki temu mocno zakorzeniła się w świadomości społecznej tradycja grunwaldzka. Ugrupowania polityczne, istniejące w uwzględnionym w niniejszej pracy okresie, starały się w mniejszym lub większym stopniu wykorzystać dla swoich celów tradycję grunwaldzką. Poprzez prasę, wydawnictwa okolicznościowe, popularnonaukowe, organizowanie manifestacji starano się dotrzeć do najdalszych zakątków kraju i ogarnąć wpływami jak najszersze kręgi społeczne. Autor opracowania starał się przedstawić popularność i żywotność tradycji grunwaldzkiej, która stała się źródłem narodowej tożsamości w okresie zaborów oraz bodźcem do walki o wyzwolenie w latach okupacji niemieckiej.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38