Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

Polskie Państwo Podziemne wobec komunistów polskich (1939–1945). Wypisy prasy konspiracyjnej
Polskie Państwo Podziemne wobec komunistów polskich (1939–1945). Wypisy prasy konspiracyjnej
Cena: 42,00 zł
Autor: Sacewicz K. (oprac.)
Liczba stron: 420
Rok wydania: 2005
Do rąk czytelnika trafia cenne i ważne opracowanie źródłowe, podejmujące problemy z dziejów Polski w latach II wojny światowej – stosunku legalnych, konstytucyjnych władz RP do komunizmu i komunistów. I jak podsumował ten proces dr M. Ney-Krwawicz: „[...] tym samym poprzez przywoływane teksty ukazuje z jednej strony coraz bardziej realne zagrożenie niepodległego bytu państwowego przez importowany przez ZSRR komunizm, z drugiej zaś reakcje podziemnych instytucji państwowych i stronnictw politycznych na rozwijaną od przełomu 1941 i 1942 r. propagandową ofensywę sił komunistycznych. Autor dokonał ogromnego wysiłku poszukiwawczego, przeglądając i czytając szereg pism konspiracyjnych wydawanych przez podziemne instytucje państwowe i ruchy polityczne. Dodać tu trzeba, że jedynie »Biuletyn Informacyjny« został w całości przedrukowany i jest ogólnodostępny. Pozostałe tytuły pozostają nadal w formie oryginałów bądź mikrofilmów w bibliotecznych zbiorach specjalnych. [...]”. Rzetelna praca autora daje podstawę, by sięgnęli do tego opracowania nie tylko studenci, uczniowie, ale także nauczyciele. To pierwsze wydawnictwo źródłowe tego okresu z pewnością będzie przez wiele lat cennym materiałem dla badaczy, ale też i pasjonatów historii.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38