Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

Historia. Archiwistyka. Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu
Historia. Archiwistyka. Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu
Cena: 2,10 zł
Autor: pod red. Marzeny Świgoń
Liczba stron: 290
Rok wydania: 2009

Prezentowany tom jest zbiorem prac dedykowanych Profesorowi z okazji dwóch jubileuszy: siedemdziesiątych piątych urodzin oraz pięćdziesięciolecia pracy zawodowej. Praca została podzielona na części odpowiadające dziedzinom wiedzy, którymi prof. Bohdan Ryszewski interesuje się w swojej pracy naukowej i dydaktycznej - historię i archiwistykę oraz informację naukową i informatykę historyczną.
Część wstępna pracy została poświęcona osobie Jubilata. O Profesorze napisali: Marzena Świgoń, Anna Żeglińska, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Roman Majka, Sławomir Kalembka. W tej części umieszczono także dwa wykazy prac: magisterskich i doktorskich napisanych pod kierunkiem Profesora.
W części Historia znalazły się teksty napisane głównie przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM - Stanisława Achremczyka (o krajobrazie kulturowym w Polsce po 1945 r.), Danutę Kasparek i Norberta Kasparka (o sporze dotyczącym narodowości Mikołaja Kopernika), Andrzeja Kopiczkę (o diecezji warmińskiej w świetle relatio status z 1745 r.), Andrzeja Wałkówskiego (o pochodzeniu kancelaryjnym dokumentów króla Wacława z 1294 r.), Alojzego Szorca (o postaci Marcina Kromera), Marię Korybut-Marciniak (o działalności Towarzystwa Wspierania Niedostatnich Uczniów Uniwersyteckich w Wilnie), Izabelę Lewandowską (o metodzie oral history w badaniach polskich historyków), Krzysztofa Łożyńskiego (o inwentarzu przyjęcia dworów starostwa grodzieńskiego z 1578 r.), Annę Bogdanowicz (o strukturze zarządu dóbr w wybranych majątkach pruskich), Wojciecha Klasa (o działalności publicznej Kościelskich herbu Ogończyk), Ariusza Małka (o białostockim rynku pracy w latach 1944-1956) oraz Janusza Pawlaka (o polityce narodowościowej Polski w latach 1918-1926).
W części zatytułowanej Archiwistyka pomieszczono cztery teksty: Kazimierza Łataka (o archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie), Katarzyny Kubickiej (o problemie przechowywania i archiwizacji akt luźnych na przykładzie dolnej kancelarii miasta Gdańska), Rafała Leśkiewicza (o procesach archiwotwórczych na przykładzie zasobu archiwalnego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu), Beaty Wacławik (o aktach Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Królewcu).
W ostatniej części Informacja naukowa i Informatyka historyczna pomieszczono prace czterech autorów: Marii Śliwińskiej (o informacji globalnej), Marzeny Świgoń (o pojęciu i różnych znaczeniach informacji oraz informacji naukowej), Krzysztofa Narojczyka (o wizualizacji danych historycznych) i Artura Rusowicza (o budowie bazy danych związanej z okresem stalinizmu w Polsce).
Tom zamykają zdjęcia Profesora z najbliższymi - rodziną i przyjaciółmi.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38