Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805-1833
Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805-1833
Cena: 2,10 zł
Autor: Andrzej Szmyt
Liczba stron: 417
Rok wydania: 2009

Kwestia bytu narodowego Polaków po III rozbiorze w dużym stopniu wiązała się z zachowaniem i rozwojem polskiego szkolnictwa. Stanowiło ono ważny aspekt życia codziennego, a przy tym było podstawowym przejawem walki o język i kulturę polską w warunkach niewoli. Sytuacja polskiego szkolnictwa w zaborze rosyjskim zaczęła się zmieniać już od początku XIX stulecia, tj. od czasu objęcia władzy w cesarstwie przez Aleksandra I. W Rosji pojawiły się wówczas najkorzystniejsze warunki dla odbudowy polskiej oświaty. Zgodnie z projektem księcia Adama Czartoryskiego z 1803 r. cały obszar państwa podzielono na sześć okręgów naukowych (szkolnych), w których kierownictwo i nadzór nad szkołami spoczywało w rękach władz uniwersyteckich. Ziemie włączone do Rosji w wyniku rozbiorów Polski wydzielono w odrębny Wileński Okręg Naukowy (Szkolny), którego najwyższą władzę stanowiła Kuratoria Wileńska.
Przedmiotem prezentowanej pracy jest Liceum Krzemienieckie - najważniejsza placówka Wileńskiego Okręgu Naukowego. Mówi się, że było ona jedną z trzech najsłynniejszych szkół tego typu w Rosji.
Szkołę tę nazywano „małym uniwersytetem" lub „uniwersytetem w miniaturze",
a sam Krzemieniec - „miastem wielkiej tęsknoty Juliusza Słowackiego" - „Atenami Wołyńskimi", a nawet „Małym Paryżem".
Autor podjął się trudnego zadania, w wyniku drobiazgowej kwerendy i na podstawie bogatego materiału faktograficznego opisał miejsce i rolę szkoły krzemienieckiej funkcjonującej w tej części Imperium Rosyjskiego. Nie zapomniał też o podkreśleniu wielkiego zaangażowania Polaków, a szczególnie polskich elit w tworzenie oraz rozwój nowego systemu i struktury szkolnictwa na ziemiach zaboru rosyjskiego. W pracy zamieszczono barwne fotografie: archiwalne i współczesne związane z Krzemieńcem, dokumenty oraz mapy.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38