Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Zamawiana liczba książek:

Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM w Olsztynie
Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM w Olsztynie
Cena: 2,10 zł
Autor: Ndiaye Iwona Anna, Rółkowska Maria (red.)
Liczba stron: 191
Rok wydania: 2010

Powołane w 2005 r. Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM w Olsztynie zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz promocją szeroko pojętej kultury polskiej (historii, literatury, sztuki, zwyczajów, tradycji). Prowadzi kursy semestralne, letnie, miesięczne oraz lekcje indywidualne. Od lutego 2005 do września 2010 r. w Centrum uczyły się 272 osoby. Najwięcej z nich pochodziło z Włoch, Hiszpanii, Turcji i Niemiec. Byli też reprezentanci Rosji, Francji, Holandii, Łotwy, Portugalii, Norwegii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Czech, Ukrainy, USA, Litwy, Cypru, Malty, Finlandii, Szwecji, Kamerunu, Ekwadoru, Egiptu, Iranu, Chin, Argentyny, Tunezji. Publikacja prezentuje wyniki pracy naukowej lektorów prowadzących zajęcia językowe z obcokrajowcami, a także innych pracowników Wydziału Humanistycznego UWM, którym nauczanie języka polskiego jako obcego oraz promocja kultury i literatury polskiej w świecie są bliskie. Zaprezentowany materiał koncentruje się wokół trzech bloków tematycznych: nauczanie języka polskiego jako obcego (tu m.in. o tym, co powinien wiedzieć o języku tureckim nauczający języka polskiego jako obcego); współczesna recepcja i promocja kultury polskiej w świecie (tu o wizerunku Polski jako megaprodukcie terytorialnym, polskiej dyplomacji kulturalnej, promocji kultury polskiej we Włoszech, renesansie polskiej kultury w Petersburgu, polskojęzycznych audycjach radiowych za granicą); konteksty kulturowe i literackie (o „inności" edukacji międzykulturowej, o przekładzie w nauce języków obcych, o dyskursie wykluczonych w perspektywie krytyki postkolonialnej).

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38