Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ochrona środowiska i rybactwo

Zamawiana liczba książek:

Trendy w biotechnologii środowiskowej (część II)
Trendy w biotechnologii środowiskowej (część II)
Cena: 2,10 zł
Autor: Wojnowska-Baryła Irena (red.)
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2011

W badaniach prowadzonych w ramach biotechnologii środowiskowej łączy się metody biologii molekularnej, informatyki i inżynierii procesowej w celu wykorzystania mikroorganizmów bądź ich składników dla tworzenia technologii pozwalających na wpływanie na ekosystemy naturalne. Dzięki rezultatom podejmowanych prac jest możliwe np. prowadzenie monitoringu środowiskowego z wykorzystaniem metod biologii molekularnej, unieszkodliwianie i usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków, likwidacja skażeń przemysłowych, utylizacja odpadów, remediacja gruntów czy znajdowanie nowych źródeł energii - biopaliw.


Na książkę składa się dziesięć rozdziałów, w których omówiono: nowe możliwości w biotechnologii, które stwarza metagenomika; zastosowanie technik molekularnych w badaniach zespołów mikroorganizmów podczas oczyszczania ścieków; technologię osadu granulowanego w oczyszczaniu ścieków; biotechnologie stosowane w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych; przemiany materii organicznej w procesie kompostowania oraz wskaźniki dojrzałości kompostu; zastosowanie roślin energetycznych do fitoremediacji gleb i odcieków składowiskowych; usuwanie metali ciężkich z gleb za pomocą biosurfaktantów; usuwanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z gleb za pomocą związków powierzchniowo czynnych; oddziaływanie mikotoksyn na poziomie molekularnym na przykładzie zearalenonu; androgenezę jako możliwość ochrony i odnowy populacji i gatunków ryb. Każdy rozdział kończy bibliografia.


Publikacja jest adresowana do osób zainteresowanych biotechnologią środowiskową. W zamierzeniu autorów uzupełnia wiedzę o nowych nurtach badawczych oraz może zainspirować do dyskusji nad kierunkami rozwoju tej dyscypliny naukowej.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38