Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ochrona środowiska i rybactwo

Zamawiana liczba książek:

Problemy turystyki i rekreacji wodnej
Problemy turystyki i rekreacji wodnej
Cena: 21,00 zł
Autor: Hakuć-Błażowska Anna, Furgała-Selezniow Grażyna, Skrzypczak Andrzej (red.)
Liczba stron: 260
Rok wydania: 2014
O randze środowiska wodnego w przestrzeni turystycznej decydują nie tylko jego cechy użytkowe oraz wartość ekologiczna, ale również stan zagospodarowania i skupiona wokół infrastruktura. Prezentowana monografia jest odzwierciedleniem złożoności zagadnień związanych z użytkowaniem zasobów wodnych na potrzeby turystyki i rekreacji w różnych regionach świata. W pracy poruszono m.in. koncepcyjne i systemowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania wód jako składnika przestrzeni turystycznej oraz zagadnienia dotyczące środowiska realizacji złożonych potrzeb człowieka. Odniesiono się także do zagrożeń wynikających z użytkowania wód na potrzeby rozwijającej się turystyki i rekreacji oraz wskazano na przykłady ochrony zasobów wodnych, ich użytkowania na obszarach przyrodniczo cennych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38