Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ochrona środowiska i rybactwo

Zamawiana liczba książek:

Analiza taksonomiczno-porównawcza przynalezności rodzajowej leszcza Abramis brama (L.) i krąpia Abramis bjoerkna (L.), Cyprinidae (seria Rozprawy i Monografie 141)
Cena: 15,75 zł
Autor: Tadajewska M.
Liczba stron: 93
Rok wydania: 2008

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38