Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie
Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie
Cena: 23,10 zł
Autor: pod red. Aliny Kalinowskiej
Liczba stron: 240
Rok wydania: 2013

Prezentowana książka nie jest kolejną propozycją metodyczną, choć zawiera treści wskazujące na możliwe sposoby nauczania szkolnego matematyki. Stanowią one jednak bardziej nowe podejścia interpretacyjne, odnoszące się do szerzej rozumianych procesów dydaktycznych niż przykłady usprawniania transmisji wiedzy matematycznej w klasach najmłodszych. Na pierwszą część pracy składają się teksty odnoszące się do kontekstów teoretycznych nauczania matematyki w klasach najmłodszych. Są one zróżnicowane w sposób zamierzony. Podjęto bowiem dzięki nim próbę przełamania powszechnej opinii o jednoznaczności nauczania matematyki w klasach I-III, generujące czasem dość powierzchowne myślenie o matematyce jako dziedzinie wiedzy. W drugiej części książki zgromadzono teksty diagnozujące różne zakresy matematycznych umiejętności dziecięcych oraz ich trudności. Trzecia natomiast jest próbą odwołania się do konkretnych propozycji dydaktycznych zinterpretowanych przez autorów.

 

Zebrane w niniejszej książce teksty odsłaniają wielowymiarowość edukacyjną wczesnoszkolnej matematyki. Wskazują, że już ten pierwszy etap nauczania matematyki uwikłany jest nie tylko w zróżnicowane konteksty teoretyczne, ale również niejednoznaczności rozumienia, jakie są źródła ograniczeń matematycznej edukacji. Stanowią interesującą możliwość odkrywania przyczyn niepowodzeń uczniowskich oraz mogą być pewną inspiracją do rekonstruowania myślenia o dydaktycznych aspektach rozwoju matematycznego najmłodszych uczniów.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38