Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych – refleksje na marginesie projektów badawczych
Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych – refleksje na marginesie projektów badawczych
Cena: 18,90 zł
Autor: pod red. Hanny Kędzierskiej i Henryka Mizerka
Liczba stron: 139
Rok wydania: 2013

Po latach dyskusji o statusie naukowym, miejscu i relacjach pomiędzy ilościowymi a jakościowymi strategiami badawczymi akcent debat metodologicznych stopniowo przesuwa się z obszaru pytań o tożsamość i legitymizację podejść jakościowych w kierunku problemów jakości oraz etycznego wymiaru ich prowadzenia. Prezentowana praca dokumentuje jeden z takich dyskursów prowadzonych przez szczególną grupę osób - badaczy, którzy po zakończeniu eksploracji i napisaniu raportu z badań z dystansem spoglądają nie tylko na efekty swojej pracy, ale także refleksyjnie odnoszą się do dylematów, jakie na każdym etapie procesu badawczego musieli rozstrzygać.

 

„Retrospektywny zapis" doświadczeń otwiera artykuł Marzenny Nowickiej Fenomenografia jako podejście badawcze. Przykład rekonstrukcji, w którym autorka prezentuje swoje doświadczenia wykorzystania metody fenomenograficznej do analizy procesów socjalizacji w szkole, zwłaszcza na lekcjach w klasach początkowych. Przedmiotem badań Joanny Ostrouch-Kamińskiej jest współczesna rodzina. Zapis doświadczenia badawczego autorka zaprezentowała w rozdziale Teoretyczne konteksty fenomenologii rodziny.W artykule Nierówności społeczne w perspektywie dyskursu - refleksja metodologiczna Monika Wilińskiej ujawnia, jak przestrzennie: społeczna i instytucjonalna stwarzają warunki do konstrukcji społecznych nierówności - włączania i wykluczania pewnych kategorii członków grup społecznych. Hanna Kędzierska w artykule Pozycja badacza w wywiadzie narracyjno-biograficznym, odwołując się do doświadczeń zgromadzonych w trakcie badań z wykorzystaniem tematycznego wywiadu biograficznego, analizuje wpływ, jaki wywiera badacz na sytuację badania i status materiału narracyjnego. Kamila Zdanowicz-Kucharczyk w artykule Badania dzieci/z dziećmi - dylematy badacza jakościowego dzieli się problemami, jakie napotkała w trakcie badań z wykorzystaniem metody dokumentarnej w toku realizacji projektu, którego przedmiotem były doświadczenia życiowe dzieci ulicy. Sylwester Zagulski w tekście Gra symulacyjna jako narzędzie aktywizacji społecznej opisuje możliwości wykorzystania, tej rzadko stosowanej w Polsce, metody stymulowania zmian w środowiskach społecznych. Problemy badania społecznego świata szkoły widziane z perspektywy badań ewaluacyjnych zostały ukazane przez Monikę Maciejewską i Adrianę Matuszewską w artykule Jak uprawiać badania ewaluacyjne w edukacji? Możliwości wykorzystania zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w ewaluacji jakościowej.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38