Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów. Studium z pedagogiki społecznej
Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów. Studium z pedagogiki społecznej
Cena: 42,00 zł
Autor: Leszczyńska-Rejchert Anna
Liczba stron: 442
Rok wydania: 2019

Problematyka pomyślnej starości jest obecnie bardzo istotna nie tylko z uwagi na to, że Polacy żyją coraz dłużej, z czym wiąże się postępujący proces starzenia się społeczeństwa, ale również z powodu potrzeby wzbogacenia wiedzy o predykatorach i zmiennych konstytuujących pomyślne starzenie się. Zmienność zagadnień z tego zakresu może przyczynić się do ułatwienia osiągania pomyślnej starości znacznej liczbie osób. W dobie szybkiego rozwoju mediów elektronicznych, a przede wszystkim nieograniczonego dostępu większości osób do Internetu i wiążącej się z tym edukacji medialnej, należy wspomóc tych, którzy chcieliby, aby ich starość była pomyślna. Z prognoz przygotowanych przez Eurostat wynika, że w strukturze ludności krajów Unii Europejskiej przybywać będzie osób starszych w wieku 65 i więcej lat, zwłaszcza po 80 roku życia. Podjęty przez autorkę temat wpisuje się w rozważania z zakresu gerontologii, nauki multidiscyplinarnej, a także geragogiki, psychologii i wielu innych.

Autorka wyraża nadzieję, że jej praca, przedstawiona z punktu widzenia pedagoga społecznego w części teoretycznej, jak i refleksje studentów oraz seniorów opisane w części empirycznej, a także własna koncepcja pomyślnej starości zarysowana w zakończeniu, okażą się dla odbiorców wskazówkami, jak zapewnić sobie i utrzymać pomyślną starość oraz jak wspomóc w jej osiągnięciu naszych bliskich lub podopiecznych. Jest to zatem bardzo cenna publikacja i godna polecenia nie tylko specjalistom, ale każdemu z nas.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38