Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Dyskursy pedagogiki specjalnej 7: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej
Dyskursy pedagogiki specjalnej 7: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej
Cena: 2,10 zł
Autor: Bartnikowskiej U., Kosakowskiego Cz., Krause A. (red.)
Liczba stron: 511
Rok wydania: 2008

Przyjmując w tytule tomu określenie „współczesne problemy”, redaktorzy mieli na uwadze zmiany implikowane przez wiele czynników, m.in. rozwój nauki (medycyny, pedagogiki, psychologii, socjologii), rozwój techniki, a także przemiany społeczne. Dają one osobom z niepełnosprawnością nadzieję na efektywniejszą rehabilitację i edukację, na bycie w centrum życia, a nie na jego obrzeżach. Obszerny tom materiałów konferencyjnych zawiera wypowiedzi prawie stu autorów – praktyków i teoretyków. Zostały one podzielone na dwie części: problemy wspólne w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz problemy swoiste w edukacji i rehabilitacji tej grupy osób. Każda część składa się z kilku rozdziałów. W części pierwszej omawiane są takie zagadnienia, jak: węzłowe problemy pedagogiki specjalnej (tu m.in. o samotności dziecka niepełnosprawnego, wykluczeniu, dyskryminacji, marginalizacji osób niepełnosprawnych, subkulturze słabszych, rodzeństwie osób niepełnosprawnych); edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością (m.in.: młodzież wobec niepełnosprawności, animaloterapia, osoba niewidoma w muzeum, aktywność plastyczna w zawodzie pedagoga specjalnego); problemy rodzin osób z niepełnosprawnością (m.in.: zespół dziecka krzywdzonego, grupy wsparcia dla rodziców, syndrom nieopuszczonego gniazda); jakość życia osób niepełnosprawnych (m.in.: poczucie sensu życia, samoświadomość swojego stanu, zatrudnianie osób niepełnosprawnych); stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością (m.in.: dzieci a problem niepełnosprawności, prowincjonalne poglądy na małżeństwo osób niepełnosprawnych). Część drugą poświęcono zagadnieniom bardziej szczegółowym: problemom edukacji i rehabilitacji osób z wybranymi przypadkami klinicznymi (m.in.: zespół Tourette`a, zespół Marfana, zespół Turnera, zespół Aspergera, otyłość), edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (m.in.: przystosowanie społeczne dzieci, wychowanie internatowe, osoba z niepełnosprawnością intelektualną w szkole wyższej); edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami słyszenia (m.in.: kwalifikacje do wszczepu implantu ślimakowego, dzieci korzystające z implantu ślimakowego a ich gotowość do edukacji szkolnej); edukacji i rehabilitacji osób z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania (m.in.: problemy diagnozy dzieci z ADHD, zachowania agresywne i przestępcze młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, akceptacja dzieci z zaburzeniami zachowania, terapia dzieci z ADHD).

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38