Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Doświadczenie jakości życia po przeszczepie – perspektywa fenomenologiczno-hermeneutyczna
Doświadczenie jakości życia po przeszczepie – perspektywa fenomenologiczno-hermeneutyczna
Cena: 2,10 zł
Autor: Cymerman I.
Liczba stron: 286
Rok wydania: 2007

Rozwój współczesnej medycyny, oprócz wielkich nadziei na pokonanie nieuleczalnych chorób, wyzwala ogromne problemy natury moralnej, dotykające także ludzi po przeszczepach organów. Pojawia się bowiem trudne do rozstrzygnięcia pytanie o tożsamość tych osób: Kim właściwie jest/staje się/będzie ów człowiek złożony („poskładany”) z cudzych lub sztucznych tkanek i organów? Inne kwestie to doświadczanie jakości i sensu życia, świat wartości i obawy towarzyszące ludziom czekającym na przeszczep organu lub będącym już po tym zabiegu. To, czego doświadczają, co przeżywają chorzy czekający na jedyną dla nich szansę dalszego („nowego”) życia jest problemem mało znanym. Znacznie więcej uwagi poświęcano dotychczas dawcom, rodzinie zmarłych dawców, ich cierpieniu. Zasadniczy problem rozpatrywany w niniejszej publikacji zatem brzmi: Jak zmienia się w czasie postępowania choroby, ratowania zdrowia lub życia hierarchia wartości i sens/jakość życia człowieka doświadczającego cierpień i/lub tragizmu swojego losu w obliczu niewydolności organizmu, zagrożenia egzystencji, istnienia? Rozpatrywane problemy zostały ujęte w dwóch uzupełniających się częściach: teoretycznej i opartej na badaniach własnych. W pierwszej rozważane są m.in. takie zagadnienia, jak: jakość życia w ujęciu wybranych koncepcji filozoficznych (egzystencjalizm, humanizm, personalizm); rozumienie podstawowych pojęć („doświadczanie”, „jakość życia”) w świetle niektórych nauk; transplantacji z punktu widzenia biomedycznego (zagadnienie śmierci mózgu), prawnego, etycznego, religijnego; metodologia badań własnych. W części drugiej zawarte zostały analizy i interpretacje materiału empirycznego, poparte licznymi cytatami z wypowiedzi badanych, przedstawione w trzech aspektach: przed transplantacją, tuż po zabiegu i w perspektywie dalszego życia.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38