Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945–1989)
Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945–1989)
Cena: 2,10 zł
Autor: Alicja Daniela Kicowska
Liczba stron: 186
Rok wydania: 2009

Prezentowana praca jest próbą opisu środowiska nauczycieli pracujących w szkołach rolniczych na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989. Zamiarem autorki było przede wszystkim ukazanie tej grupy nauczycieli w wymiarze zbiorowym i indywidualnym - biograficznym, z akcentem na biografię edukacyjno-zawodową.
Praca składa się z dwóch części. W pierwszej, zatytułowanej „Szkoła rolnicza i jej nauczyciele", przedstawione zostały krótko tradycje szkolnictwa rolniczego na ziemiach polskich oraz początki i przemiany tej formy edukacji na Warmii i Mazurach, wymagania kwalifikacyjne stawiane nauczycielom w latach 1945-1989, rozwój ilościowy i kwalifikacyjny nauczycieli olsztyńskich szkół rolniczych, szkic biografii zbiorowej ankietowanych pedagogów. W tej części ukazana została też szkoła rolnicza w świetle wspomnień i refleksji nauczycieli oraz nauczyciele szkół rolniczych w pamięci uczniów. Część druga, zatytułowana „Biogramy nauczycieli szkół rolniczych na Warmii i Mazurach", zawiera 194 biogramy nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniach ankietowych.
Praca adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, którym sprawy edukacji rolniczej są bliskie. Szczególnym adresatem są jednak jej bohaterowie - nauczyciele, zwłaszcza ci, którzy w różny sposób przyczynili się do powstania tej książki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38