Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Wybrane zagadnienia z nauk penalnych
Wybrane zagadnienia z nauk penalnych
Cena: 21,00 zł
Autor: Chlebowicz Piotr (red.)
Liczba stron: 88
Rok wydania: 2011

Nauki penalne to zespół nauk zajmujących się badaniem przestępstwa i kary w różnych aspektach. Obejmują swym zakresem kryminologię, kryminalistykę, psychiatrię i psychologię sądową, wreszcie medycynę sądową, a ich wspólnym mianownikiem jest przestępca i przestępstwo. Tę skomplikowaną problematykę przybliża Piotr Chlebowicz w artykule pt. Wokół relacji między kryminologią, kryminalistyka i nauką prawa karnego. Kolejne prezentowane w tej książce opracowanie, tym razem autorstwa Justyny Karaźniewicz, pt. Sygnalizacja i jej znaczenie we współczesnej polskiej procedurze karnej dotyczy obowiązku zawiadamiania o poważnym uchybieniu w działaniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, zwłaszcza takim, które sprzyja popełnieniu przestępstwa. Zapobieganie przestępczości okołoprostytucyjnej oraz przestępczości z użyciem przemocy, jak również tzw. przestępczości pospolitej skierowanej wobec osób prostytuujących się jest tematem pracy Moniki Kotowskiej Zjawisko prostytucji z perspektywy kryminologicznej.


Ostatni artykuł opublikowany w omawianej książce to: Pokrzywdzony jako beneficjent rzetelnego procesu karnego. Jego autor, Piotr Starzyński, zwraca uwagę na to, iż poszczególni uczestnicy procesu karnego nader często kierują się nie tylko swymi interesami prawnymi, ale też partykularnymi, które determinują ich zachowanie, wpływając na sytuację prawną pozostałych uczestników procesu karnego. Dlatego też tak ważne jest, by chronić interesy pokrzywdzonego, rozstrzygać sprawy w rozsądnym terminie i opierać je na prawdziwych ustaleniach faktycznych.


Niniejsza publikacja zapewne okaże się interesująca dla przedstawicieli szeroko rozumianej karnistyki, doktorantów i studentów prawa, administracji, a nawet socjologii i pedagogiki resocjalizacyjnej.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38