Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Prawo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka
Prawo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka
Cena: 2,10 zł
Autor: Dobkowski J. (red.)
Liczba stron: 478
Rok wydania: 2006

Profesor Wincenty Bednarek, człowiek wielce zasłużony dla Wydziału Prawa i Administracji UWM, świętuje w tym roku swoje 70-lecie. Jego przyjaciele i współpracownicy, chcąc uczcić ten jubileusz, podjęli inicjatywę wydania zbioru artykułów, których tematyka jest mniej więcej zgodna z zakresem zainteresowań badawczych Profesora. W ten sposób powstała prezentowana księga. Składające się na nią prace zamieszczono w trzech częściach. Pierwsza – Zagadnienia administracji publicznej – grupuje artykuły autorstwa m.in. B. Jastrzębskiego (Niektóre zagadnienia funkcji osobowości urzędników administracji publicznej), A. Kabata (Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym w sprawach dotyczących innych osób), J. Sługockiego (Zadania wewnętrznych organów Rady Ministrów), A. Sylwestrzaka (Regionalne izby obrachunkowe), E. Ury (Wyższe stanowiska w służbie publicznej). Część druga, zatytułowana Problemy nauk penalnych i pracy policji, zawiera ciekawe prace M. Janicz (Europejski nakaz aresztowania), J. Kędziory (Programy prewencji kryminalnej w strategii zapobiegania przestępczości realizowane przez Komendę Stołeczną Policji), M. Kurzyńskiego (Uwagi o odstąpieniu od ukarania sprawcy w Kodeksie karnym skarbowym), P. Majera (Prawne podstawy organizacji policji w Polsce w latach 1944-1990). W części trzeciej – Varia Iuridica – warto wyróżnić artykuły J. Białocerkiewicza, (Postępowanie w przedmiocie nadania statusu uchodźcy) J. Dobkowskiego (Niektóre zagadnienia prawne stopni naukowych), E. Kędry (Wzorce umowne w ubezpieczeniach gospodarczych), R. J. Sztychmilera (Trybunał właściwy w sprawach o nieważność małżeństwa w świetle instrukcji „Dignitas connubii” z 2005 roku), W. J. Wałpiuka (Zmiany w krajowym procesie prawotwórczym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej). Całość kończy prezentacja wszystkich współautorów niniejszej pracy zbiorowej – Noty o autorach.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38