Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Elementarny kurs postępowania cywilnego
Elementarny kurs postępowania cywilnego
Cena: 2,10 zł
Autor: Goettel M., Bieliński A., Piszczek J.
Liczba stron: 164
Rok wydania: 2007

Podręcznik Elementarny kurs postępowania cywilnego jest adresowany do studentów kierunku administracja. Studenci, którzy w przyszłości obejmą różne funkcje w urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w innych dziedzinach służby publicznej, powinni bowiem nie tylko znać i rozumieć naturę stosunków cywilnoprawnych oraz ich podstawowe typy, lecz również zasady i instrumenty realizacji oraz ochrony cywilnych praw podmiotowych, czyli reguły rozpoznawania i rozstrzygania spraw cywilnych. Innymi słowy, powinni mieć orientację, w jaki sposób normy materialne są urzeczywistniane za pomocą norm procesowych. Z tego względu podręcznik zawiera, oprócz ogólnych wiadomości o postępowaniu cywilnym, dokładniejsze omówienie instytucji procesu cywilnego – jako postępowania modelowego, a także przedstawienie, w formie przeglądowej, innych rodzajów postępowania. Cele dydaktyczne podręcznika, a także założenia merytoryczne i metodologiczne zadecydowały o jego niewielkiej objętości i uproszczonej formie przekazu. Autorzy mają nadzieję, że ułatwi on zrozumienie istoty i funkcji postępowania cywilnego oraz jego najważniejszych instytucji.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38