Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Prawno-kanoniczna ochrona człowieka w kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej
Prawno-kanoniczna ochrona człowieka w kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej
Cena: 2,10 zł
Autor: Piotr Krajewski
Liczba stron: 192
Rok wydania: 2008

Głównym tematem podjętym przez autora jest wpływ współczesnego rozwoju nauk biologicznych – przede wszystkim inżynierii genetycznej – na kształtowanie się prawodawstwa chroniącego życie człowieka, szczególnie w okresie prenatalnym. Przy czym nie chodzi tu o przedstawienie samego wpływu społecznego, kulturowego czy obyczajowego, ale o zastanowienie się, w jakiej mierze powstające w tym kontekście prawodawstwo chroni życie indywidualnego człowieka, a w jakiej ulega pewnym utylitarnym tendencjom podporządkowywania go dobru nauki, postępowi technicznemu, tzw. dobru ludzkości. Autor nie poprzestaje na samych konstatacjach prawnych, ale wyznacza sobie głębszą i trudniejszą płaszczyznę analizy: zajmuje się filozofią prawa, w której czymś zasadniczym jest związek prawa z obiektywną moralnością. W poszukiwaniu właściwego sposobu chronienia ludzkiego życia skomplikowane kwestie związane z biotechnologią, kulturą technokratyczną oraz europejskim prawodawstwem rozpatruje w kontekście prawodawstwa chrześcijańskiego – sięga do prawa kanonicznego i nauczania przedstawicieli Kościoła katolickiego. Nadmienia o kształtowaniu się złożonych relacji między zasadami etyki, obowiązującymi normami prawnymi i ludzką potrzebą poznania w różnych kulturach: antycznej, żydowskiej czy wczesnochrześcijańskiej. Poza tym przybliża polskiemu czytelnikowi osiągnięcia włoskich kanonistów, filozofów i etyków prawa, jako że rozpatrywanie zagadnień inżynierii genetycznej i biotechnologii medycznych właśnie w aspekcie prawa jest w Polsce dość młodą dziedziną poznania naukowego. (na podstawie recenzji ks. prof. dr. hab. Tadeusza Biesagi)

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38