Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Majątek kościołów i innych związków wyznaniowych – zasady opodatkowania
Majątek kościołów i innych związków wyznaniowych – zasady opodatkowania
Cena: 2,10 zł
Autor: Pahl B.
Liczba stron: 160
Rok wydania: 2008

Autor najnowszego opracowania z zakresu prawa podatkowego podaje nie tylko obowiązujące podstawy prawne opodatkowania kościołów i innych związków wyznaniowych, ale także opisuje, jak po drugiej wojnie światowej zmieniały się te zasady, by obecnie zbliżyć się do odpowiednich regulacji obowiązujących w innych państwach europejskich. Analiza konstrukcji prawnych dotyczących opodatkowania majątku kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzi do wniosku, że ustawodawca uwzględnił specyfikę działalności instytucji kościelnych i stworzył tym podmiotom, poprzez wprowadzenie zwolnień podatkowych, odpowiednie warunki do ich działalności. Nie oznacza to jednak, że kościoły i inne związki wyznaniowe nie płacą w Polsce podatków majątkowych. Wśród analizowanych w pracy konstrukcji podatków majątkowych trzy daniny zaliczone do tej kategorii zawierają zwolnienia od podatku, które swym zakresem obejmują bezpośrednio kościoły i inne związki wyznaniowe. Są to: podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe daniny majątkowe – podatek rolny, leśny i od środków transportowych – takich regulacji nie przewidują, co jest jednoznaczne z tym, że kościelne osoby prawne płacą te świadczenia na tych samych zasadach co inni podatnicy. Problemy związane ze stosowaniem przepisów normujących zwolnienia podatkowe przyznane kościołom i innym związkom wyznaniowym wynikają przede wszystkim z faktu, że znaczna część tych przepisów unormowana jest w ustawach niepodatkowych – ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ustawach regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów i innych związków wyznaniowych. Autor wykazuje, że regulacje te nie są racjonalne, przejrzyste i dostosowane do istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej, dlatego też proponuje nowy model opodatkowania majątku kościołów i innych związków wyznaniowych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38