Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Ustrój prawny przedsiębiorców
Cena: 2,10 zł
Autor: Kędra E., Krasińska A. (red.)
Liczba stron: 417
Rok wydania: 2006

Praca jest podręcznikiem akademickim, poświęconym jednej ze stron uczestniczących w obrocie prawnym, a mianowicie przedsiębiorców (drugą stroną tego obrotu są konsumenci). Przedmiotem prawa przedsiębiorców w szerokim ujęciu jest zwłaszcza ich ustrój prawny, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, stosunki pracownicze, sytuacja finansowa, pomoc publiczna, reguły konkurencji w obrocie wewnętrznym i międzynarodowym itp. Autorzy skupili się na jednym z elementów składowych prawa handlowego, a mianowicie ustroju prawnym przedsiębiorców. Pod pojęciem „ustrój prawny przedsiębiorców” rozumieją tworzenie, organizację i funkcjonowanie poszczególnych typów tych przedsiębiorców. Tak więc Czytelnik poszerzy swoją wiedzę z zakresu takich pojęć, jak: przedsiębiorca jednoosobowy i spółka cywilna, spółki handlowe, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe, podmioty o ubocznych celach gospodarczych (stowarzyszenia, fundacje, związki rolników, cechy rzemieślnicze itp.). W związku z tym, że od 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, ostatni dział podręcznika uwzględnia problematykę europejskiego prawa gospodarczego. Autorzy podręcznika (Konrad Deputat, Michał Hejbudzki, Eugeniusz Kędra, Anna Krasińska, Sylwia Łazarewicz, Beata Pachuca, Tomasz Staranowicz, Sławomir Trojanowski i Romulad Waśniewski) starali się pisać językiem nie nazbyt hermetycznym, dzięki czemu każdy, kto sięgnie po Ustrój prawny przedsiębiorców poszerzy swoją wiedzę o zagadnienia, z którymi w jakiś sposób mamy na co dzień do czynienia.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38