Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej
Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej
Cena: 2,10 zł
Autor: Giżyńska Monika
Liczba stron: 166
Rok wydania: 2010

Sądownictwo konstytucyjne stanowi niezbędną gwarancję równowagi między organami państwowymi, efektywną ochroną praw i wolności obywatelskich oraz nadania konstytucji rzeczywistego znaczenia prawnego. W większości współczesnych państw Europy jest ona realizowana przez szczególny organ władzy sądowniczej, zwany sądem konstytucyjnym. Podstawową tezą pracy jest twierdzenie, że przyjęte w Konstytucji Republiki Litewskiej z 25 października 1992 r. przepisy dotyczące sądownictwa konstytucyjnego stanowią istotne gwarancje jej przestrzegania, a tym samym spełniają standardy państwa prawnego. Zadaniem, które postawiła sobie autorka, była odpowiedź na pytanie, jaki model sądowej kontroli konstytucyjności prawa przyjęła Republika Litewska. W celu przeprowadzenia dowodu dokonała analizy konstytucyjnych oraz ustawowych unormowań dotyczących sądowej kontroli konstytucyjności prawa na Litwie. Charakter przyjętych celów pracy rzutował na przyjęcie metody badawczej. Podstawową była metoda dogmatyczna, pozwalająca na ustalenie wykładni przepisów konstytucyjnych i ustawowych dotyczących miejsca i roli Sądu Konstytucyjnego. Autorka starała się również wskazać podstawowe zalety i wady przyjętych w Republice Litewskiej regulacji prawnych poprzez analizę praktyki działania Sądu Konstytucyjnego. Dokonała także konfrontacji rozwiązań litewskich z rozwiązaniami w innych państwach demokratycznych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38