Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Rolnictwo i kształtowanie środowiska

Zamawiana liczba książek:

Ochrona ekosystemów przed szkodnikami
Ochrona ekosystemów przed szkodnikami
Cena: 8,40 zł
Autor: Ciepielewska D., Nietupski M.
Liczba stron: 107
Rok wydania: 2003
Rolnictwo intensywne wprowadza ogromne zmiany w naturalnej strukturze przestrzennej środowiska przyrodniczego. Uprawy monokulturowe i zwiększenie powierzchni pól uprawnych prowadzą do powstania mało zróżnicowanego przyrodniczo siedliska. Sprzyja to występowaniu szkodników roślin. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat walka ze szkodnikami to przede wszystkim stosowanie związków chemicznych. Było to wynikiem ich dużej skuteczności i szybkości działania. Skutki uboczne (skażenie płodów rolnych, zanieczyszczenie środowiska, redukcja liczebności organizmów pożytecznych itp.) wymusiły ograniczenie ich stosowania oraz wykorzystanie innych, niechemicznych metod zwalczania szkodników. W skrypcie Ochrona ekosystemów przed szkodnikami, oprócz ekologii populacji i jej powiązań ze środowiskiem, autorzy przedstawili elementy morfologii i systematyki szkodników oraz ich wrogów naturalnych. Omawiane szkodniki należą do nicieni, ślimaków, roztoczy i owadów. Przedstawione w skrypcie formy zwalczania szkodników to głównie niechemiczne metody ograniczania ich liczebności. Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, rolnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu oraz studentów studiów podyplomowych i doktorantów z zakresu ochrona roślin i ekosystemów.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38