Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Rolnictwo i kształtowanie środowiska

Zamawiana liczba książek:

Rośliny zbiorowisk trawiastych
Rośliny zbiorowisk trawiastych
Cena: 23,10 zł
Autor: Stefan Grzegorczyk (red.)
Liczba stron: 146
Rok wydania: 2010

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków architektura krajobrazu, ochrona środowiska, rolnictwo i zootechnika. Zawarty tu materiał dotyczy zagadnień związanych z botaniką łąkarską.

Ruń użytków rolnych składa się z wielu gatunków roślin. Występują w niej trawy, motylkowate, sitowate i turzycowate oraz zioła i chwasty. Poszczególne gatunki różnią się wartością pokarmową, wymaganiami siedliskowymi i in. Oprócz gatunków wartościowych, pożądanych, występują rośliny małowartościowe, a nawet szkodliwe. Konieczne jest nabycie umiejętności rozpoznawania poszczególnych gatunków oraz poznanie ich biologii, wymagań siedliskowych i wartości paszowej, aby w pełni umieć ocenić łąkę czy pastwisko. Zdecydowanie pomoże w tym rozeznaniu się niniejsza publikacja. Jej walor poznawczy podnoszą umieszczone na końcu książki zdjęcia nasion traw i motylkowatych oraz kwiatostanów traw.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38