Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Socjologia

Zamawiana liczba książek:

Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym
Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym
Cena: 21,00 zł
Autor: Elżbieta Subocz
Liczba stron: 252
Rok wydania: 2014

Publikacja przedstawia wyniki badań empirycznych zrealizowanych w latach 2007/2008 na próbie 568 rodziców uczniów trzecich klas gimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Celem podjętych w pracy badań było ukazanie stosunku rodziców legitymujących się zróżnicowanym statusem społeczno-ekonomicznym do edukacji potomstwa. Szczególny akcent położono na działania podejmowane przez rodziców, które przyczyniają się do zwiększania szans edukacyjnych potomstwa.

 

Główny problem badawczy skoncentrowano na tym, czy status społeczno-ekonomiczny rodziny pochodzenia różnicuje działania podejmowane przez rodziców wobec dzieci na rzecz zwiększania ich szans edukacyjnych. Uwagę skoncentrowano przede wszystkim na sytuacji dzieci żyjących w rodzinach ubogich. Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono determinanty szans edukacyjnych dzieci. Rozdział drugi poświęcony został sytuacji dzieci w rodzinach żyjących w ubóstwie. Kolejny, trzeci rozdział prezentuje metodologię badań, zaś kolejne trzy rozdziały zawierają wyniki badań. Niewątpliwym walorem książki są liczne odwołania do literatury anglojęzycznej. 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38