Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Socjologia

Zamawiana liczba książek:

System wsparcia i pomocy bezdomnym (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia – Markot w Marwałdzie)
System wsparcia i pomocy bezdomnym (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia – Markot w Marwałdzie)
Cena: 2,10 zł
Autor: Grabarczyk I.
Liczba stron: 252
Rok wydania: 2007

W październiku 1993 roku, z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Monar Marka Kotańskiego, powstał Ruch Wychodzenia z Bezdomności Markot. Kotański i jego współpracownicy stworzyli dziesiątki programów pomocowych, którymi objęli osoby bezdomne - w tym schorowane, starsze i niepełnosprawne, pozbawione dachu nad głową w wyniku eksmisji, matki samotnie wychowujące dzieci i ludzi opuszczających zakłady karne. Największy w województwie warmińsko-mazurskim ośrodek Markotu, Dom Odzyskanych dla Życia, powstał 7 listopada 1997 roku w Marwałdzie, w gminie Dąbrówno. W 2004 roku czterdzieścioro troje mieszkańców Domu zgodziło się wziąć udział w trwających do 2006 roku badaniach socjologiczno-pedagogicznych, prowadzonych przez Iwonę Grabarczyk pod kierunkiem profesora Stanisława Kawuli. Autorce przyświecały słowa Thomasa Mertona, że człowiek może się odrodzić do godnego życia w każdym momencie swojej egzystencji. Główny cel badań stanowiło określenie czynników warunkujących proces popadania w bezdomność oraz czynników decydujących o udanej reintegracji społecznej - o wyjściu z bezdomności. Przeanalizowanie licznych i różnorodnych danych empirycznych oraz przedstawienie ich w formie wykresów, tabel i schematów pozwoliło autorce wyczerpująco odpowiedzieć na interesujące ją pytania (rozdz. IV i V podręcznika). W rozdziałach poprzedzających prezentację i podsumowanie wyników badań znalazło się między innymi: omówienie zjawiska bezdomności i procesów z nim związanych w świetle dotychczasowych opracowań naukowych (rozdz. I); wyjaśnienie genezy i modelu pracy socjalnej, znaczenia pomocy i samopomocy w procesie reintegracji społecznej oraz modelu pracy socjalnej prowadzonej w Domu Odzyskanych dla Życia w Marwałdzie (rozdz. II); nakreślenie metodologicznych podstaw badań realizowanych przez autorkę (rozdz. III). Całość zamknęły opisy i analiza okoliczności, które doprowadziły sześcioro respondentów do utraty domu (rozdz. VI). W opinii recenzentki prezentowanej pracy, profesor Krystyny Marzec-Holki, omawiana publikacja stanowi oryginalny i poszerzający horyzonty badawcze wkład do współczesnej pedagogiki. Może zainteresować szeroki krąg osób zajmujących się naukami społecznymi, w tym studentów, praktyków i wolontariuszy, a także pracowników administracji wypełniających zadania związane z pomocą społeczną.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38