Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Socjologia

Zamawiana liczba książek:

Sprawność fizyczna i opinie na temat profilaktyki zagrożeń dla zdrowia studentów pierwszego roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 1999/2000
Sprawność fizyczna i opinie na temat profilaktyki zagrożeń dla zdrowia studentów pierwszego roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 1999/2000
Cena: 2,10 zł
Autor: Podstawski R.
Liczba stron: 110
Rok wydania: 2006

Podstawowym celem badań przeprowadzonych przez autora była diagnoza poziomu sprawności fizycznej i opinii na temat profilaktyki zagrożeń dla zdrowia studentów pierwszego roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zastosowano zestaw ośmiu prób do oceny następujących cech ogólnej sprawności fizycznej: siła eksplozywna, wytrzymałość-siłowa mięśni brzucha, gibkość, zwinność, moc, wytrzymałość krążeniowo-oddechowa, siła eksplozywna, wytrzymałość mięśniowa ramion i barków. Posłużono się również metodą sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza anonimowej ankiety audytoryjnej. Dwa pierwsze rozdziały rozprawy zawierają szczegółowy przegląd literatury. W rozdziale trzecim przedstawiono koncepcję podjętych badań. Następnie dokonano szczegółowej analizy wpływu miejsca stałego zamieszkania i nauki młodzieży podejmującej studia wyższe na jej sprawność fizyczną. Wyniki badań sprawności fizycznej studentów pierwszego roku przedstawiono w rozdziale piątym, natomiast w kolejnym rozdziale – opinie badanej młodzieży na temat profilaktyki zagrożeń dla zdrowia. Monografia zawiera również: konkluzje i wnioski, bogatą bibliografię, aneksy, spis tabel i rysunków oraz streszczenie w języku angielskim.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38